Zmluvy,-,Kúpna zmluva,Predaj pozemku,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, Svätuše","László Szunyog Hlavná 39/35, Strážne","2 000,00 €",2024-04-29 Zmluvy,Kúpna zmluva,Kúpna zmluva,"pozemok parc. č. 20/11,27/10","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Vojtech Ferencz Hlavná 303/20, 07683 Svätuše","717,99 €",2023-07-21 Zmluvy,Dodatok č 3,Dodatok č. 3 k ZOD 13/12/2021,Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše,"STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2023-04-29 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,pozemok - trvalý trávny porast,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","LOfCO, s. r. o. Pod záhradami 19/15, 076 83 Svätuše","200 500,00 €",2023-01-23 Zmluvy,č.22/45/012/91,Dohoda č. 22/45/012/91,realizácia aktivaťčnej činnosti,"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2022-12-28 Zmluvy,Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11/2020,Dodatok č. 1,Prestavba kultúrneho domu Svätuše,"STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","183 345,48 €",2022-10-21 Zmluvy,"Dodatok č, 1",Dodatok č. 1 k zmluve č. E2048 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20. 12. 2021,Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše,"Environmentálny fond Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2022-03-30 Zmluvy,dodatok č. 2,Dodatok č. 2 k ZOD 13/12/2021,Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše,"STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2022-03-14 Zmluvy,3/3/2022,Zmluva o dielo,Oprava existujúceho chodníka,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice","213 756,61 €",2022-03-10 Zmluvy,dodatok č. 1 k/12/2021 zmluve o dielo 13,dodatok č. 1,-,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice",-,2022-01-21 Zmluvy,E2048 08U02,"Zmluva č. E2048 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorená podľa §9 ods. 6 a §10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov",Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše,"Environmentálny fond Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","125 253,00 €",2021-12-23 Zmluvy,1773/2021,Zlmuva o poskytnutí dotácie na projekt,Oprava existujúceho chodníka,"Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Štefánikova 15","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","208 481,19 €",2021-12-21 Zmluvy,13/12/2021,Zmluva o dielo,Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice","57 820,32 €",2021-12-15 Zmluvy,10122021,Zmluva o dielo,Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice","121 786,50 €",2021-12-10 Zmluvy,21/45/010/23,Dohoda,Dohoda uzatvorená podľa § 10,"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2021-12-10 Zmluvy,21/45/012/59,Dohoda,Dohoda uzatvorená podľa § 12,"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2021-12-10 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,"orná pôda, vinica","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Ján Móricz Kvetná 150, Svätuše","450,00 €",2021-11-11 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,"orná pôda, vinica","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Ján Móricz Kvetná 150, Svätuše","450,00 €",2021-11-11 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,orná pôda - pozemok,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Peter Görgei a Marianna Görgeiová Horešská 2859/91, Kráľovský Chlmec","3 720,00 €",2021-10-22 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,orná pôda - pozemok,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Ing. Roland Sipos a Mgr. Eva Siposova Ibrányiho 1255/20, Kráľovský Chlmec","5 100,00 €",2021-10-22 Zmluvy,28.05.2021,Protokol z odovzdávania a prevzatia staveniska,Protokol z odovzdávania a prevzatia staveniska,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice",-,2021-05-31 Objednávky,73-1/2021,Objednávka,Objednávka vúkonu stavebného dozorui,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Ing. Blažej Nagyidai Záhradná 457/9, Veľké Kapušany","1 200,00 €",2021-05-27 Zmluvy,Dodatok č. 1,Zmluva o výpožičke,tablet SODB2021,"Slovenská republika - Štatistický úrad SR lamačská cesta 3C, Bratilsava","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2021-03-17 Zmluvy,20/45/010/5,Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi §10,-,"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2020-12-16 Zmluvy,Dohoda č. 20/45/012/29,Dohoda o poskynutí pomoci v hmotnej nudzi §12,-,"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2020-12-16 Zmluvy,Dohoda č. 20/45/012/29,Dohoda o poskynutí pomoci v hmotnej nudzi §12,-,"Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2020-12-16 Zmluvy,-,Zmluva o výpožičke,výpožička tabletov a SIM kariet k SODB 2021,"Slovenská republika - Štatistický úrad SR Miletičova 3, 824 64 Bratislava","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2020-12-07 Zmluvy,ZD12 2011240701,Zmluva pracovný zdravotná služba,poskytovanie pracovnej zdravotnej služby,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","PARTNERS BS s. r. o. Čínska 2529/14, 040 13 Košice","504,00 €",2020-11-24 Zmluvy,11/2020,Zmluva o dielo,Prestavba kultúrneho domu,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice","85 261,67 €",2020-11-02 Zmluvy,11/2020,Zmluva o dielo,Prestavba kultúrneho domu,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice","85 261,67 €",2020-11-02 Zmluvy,-,Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 09/09/2019,-,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice",-,2020-10-05 Zmluvy,71/2020-Z,Kúpna zmluva,pozemok,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Róbert Gazdag Hlavná 366/22, Malý Horeš","722,12 €",2020-07-06 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke I. Q 2020,-,-,-,-,2020-04-02 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke IV. Q 2019,-,-,-,-,2020-01-02 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Zoltán Vencel Hlavná ulica 123/203, 076 53 Boľ","1 600,00 €",2019-12-19 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Štefan Kis Geczi Školská 275/11, 076 83 Svätuše","2 430,00 €",2019-12-17 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","FERBET s. r. o. Hlavná 196, 076 83 Svätuše","530,00 €",2019-12-17 Zmluvy,182/2019,Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019,-,"Úrad vlády SR Námestie slobody1, 813 70 Bratislava 1","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","10 000,00 €",2019-10-18 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke III. Q 2019,-,-,-,-,2019-10-01 Zmluvy,6580329677,Dohoda k PZ č. 6580329677,-,"KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","369,53 €",2019-09-17 Zmluvy,9/9/2019,Zmluva o dielo,Prestavba kultúrneho domu,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","85 020,18 €",2019-09-09 Zmluvy,638/2019,Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku,realizácia projektu č. 21 zmien schválených ročných priorít okresu Treišov na rok 2019,"Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefánikova 15, 811 05 Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","30 000,00 €",2019-08-26 Zmluvy,01082019,Zmluva o dielo,Oprava šatne na ihrisku,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","14 295,54 €",2019-08-02 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke II. Q 2019,-,-,-,-,2019-07-01 Zmluvy,dodatok č. 2,Zmluva o poskytnutí dotácie,-,"Úrad vlády SR Námestie slobody 1, Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2019-04-09 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke za I Q 2019,-,-,-,-,2019-04-01 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,predaj pozemku,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Gabriel Varga Š. Petofiho 1199/81, Kráľovský Chlmec","251,00 €",2019-03-15 Zmluvy,669/2018-1/2019,Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu,-,"Úrad vlády SR Námestie slobody 1, Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2019-02-05 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke IV. Q 2018,-,-,-,-,2019-01-02 Zmluvy,669/2018,Zmluva o poskytnutí dotáie podrpora rozvoja športu,-,"Úrad vlády SR Námestie slobody 1, Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","8 500,00 €",2018-11-28 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,pozemok,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Jozef Kišš Hlavná 218/79, Svätuše","150,00 €",2018-11-22 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,pozemok,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Kristián Kiss Hlavná 219/81, Svätuše","400,00 €",2018-11-22 Zmluvy,-,Zmluva o dielo,Výstavba detského ihriska pri zastávke,"Mcup Production s. r. o. Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","9 545,00 €",2018-11-12 Zmluvy,Dodatok č. 1,k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 073KE130128,-,"Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12, 815 26 Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše",-,2018-10-01 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke za III. Q 2018,-,-,-,-,2018-10-01 Zmluvy,č.1,Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 117/2018-CS,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Inžinierské stavby, a.s Priemyselná 6, 042 45 Košice","50 000,00 €",2018-08-28 Zmluvy,dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 9/02/2016,Dodatok č. 1,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","BLS com. s. r. o. Hlavná 84, Košice",-,2018-08-24 Zmluvy,072KE130128,Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,-,"Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12, 815 26 Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","92 460,33 €",2018-08-21 Zmluvy,2/2018,Zmluva o dielo,Rekonštrukcia parku obce Svätuše,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","54 984,91 €",2018-08-02 Zmluvy,1/2018,Zmluva o dielo,Rekonštrukcia materskej školy,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","7 958,76 €",2018-08-01 Zmluvy,117/2018-CS,Zmluva o dielo,rekonštrukcia miestnych komunikácii,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Inžinierské stavby, a.s Priemyselná 6, 042 45 Košice","162 802,30 €",2018-07-09 Zmluvy,č. 294432-2018,Úverová zmluva,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefániková 27, 814 99 Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","92 460,33 €",2018-06-28 Zmluvy,MZAO_012015_v5_ro_010317,Zmluva o zradení záložného práva k pohľadávke č. 294432-2018,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefániková 27, 814 99 Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","92 460,33 €",2018-06-28 Zmluvy,MZAO_042017_v1_010118,Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefániková 27, 814 99 Bratislava","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","92 460,33 €",2018-06-28 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Jozef Kiss Kvetná 13/24, 076 83 Svätuše","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","4 176,00 €",2017-07-20 Zmluvy,-,Zmluva o dielo,-,"RNDr. Peter Bohuš Palárikova 18","Obec Svätuše -","300,00 €",2016-11-30 Zmluvy,08112016,Zmluva o dielo,Zmena a doplnky územného plánu,"Obec Svätuše -","URBA s. r. o. -","500,00 €",2016-11-08 Zmluvy,9/02/2016,Zmluva o dielo,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","BLS com. s. r. o. Hlavná 84, Košice","98 900,64 €",2016-03-07 Zmluvy,-,Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy,-,"Obec Svätuše -","Natur Pack a. s. -",-,2016-02-08 Zmluvy,1/2015,Zmluva o dielo,"projektová dokumentácia, Svätuše, Miestne komunikácie - rekonštrukcia","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","Ing. Gabriel Krivda Mliečna 31, 040 14 Košice","3 920,00 €",2015-12-08 Zmluvy,-,Zmluva o dielo,-,"Obec Svätuše -","Mcup -","41 304,72 €",2015-11-26 Zmluvy,č.1,Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE02742,-,"Pôdohospodárska platobná agentúra -","Obec Svätuše -",-,2015-10-19 Faktúry,15100048,-,-,"TENDERTEAM, s. r. o. -","Obec Svätuše -","950,00 €",2015-10-13 Faktúry,0472015,-,-,"ALGAIL, s. r. o. -","Obec Svätuše -","1 170,00 €",2015-10-13 Faktúry,201504490,-,-,"MAXNETWORK, s. r. o. -","Obec Svätuše -","167 760,00 €",2015-10-13 Zmluvy,č. 2,Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 09/082015,-,"Obec Svätuše -","Maxnetwork s. r. o. -",-,2015-10-08 Zmluvy,-,Zmluva o bežnom účte,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -",-,2015-10-05 Zmluvy,242771/242798-2015,-,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -",-,2015-10-05 Zmluvy,242771-2015,Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -",-,2015-10-05 Zmluvy,242798-2015,Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -",-,2015-10-05 Zmluvy,242798-2015,Úverová zmluva časť 1,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -","28 313,33 €",2015-10-05 Zmluvy,242798-2015,Úverová zmluva časť 2,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -","28 313,33 €",2015-10-05 Zmluvy,242771-2015,Úverová zmluva časť 1,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -","141 566,67 €",2015-10-05 Zmluvy,242771-2015,Úverová zmluva časť 2,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -","141 566,67 €",2015-10-05 Zmluvy,VO-06092015,Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri VO,-,"Obec Svätuše -","tender consult s. r. o. -","1 000,00 €",2015-09-30 Zmluvy,č.1,Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 09/082015,-,"Obec Svätuše -","Maxnetwork s. r. o. -",-,2015-09-25 Zmluvy,KE02742,Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku časť. 1,-,"Pôdohospodárska platobná agentúra -","Obec Svätuše -","141 566,67 €",2015-09-24 Zmluvy,KE02742,Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku časť 2,-,"Pôdohospodárska platobná agentúra -","Obec Svätuše -","141 566,68 €",2015-09-22 Zmluvy,00331830/342/2015,Mandátna zmluva,-,"Obec Svätuše -","ALGAIL s. r. o. -","1 170,00 €",2015-09-18 Zmluvy,09/082015,Zmluva o dielo,-,"Obec Svätuše -","Maxnetwork s. r. o. -","167 760,00 €",2015-08-14 Zmluvy,3/2015,Zmluva o dielo + objednávka,-,"Obec Svätuše -","VOJTOSTAV s. r. o. -","7 986,35 €",2015-06-22 Zmluvy,MZ 015-0-2015,-,-,"Obec Svätuše -","TENDERTEAM s. r. o. -","950,00 €",2015-06-18 Zmluvy,-,Zmluva o dielo,-,"Obec Svätuše -","URBA s. r. o. -","600,00 €",2015-02-28 Zmluvy,0586/0300/2014,Darovacia zmluva,-,"Východoslovenská energetika Holding. a. s. -","Obec Svätuše -","400,00 €",2015-01-12 Zmluvy,č. 3,Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 19. 08. 2013,-,"Obec Svätuše -","EUROFORMA -",-,2014-11-21 Zmluvy,011/1002/2014,Darovacia zmluva,-,"Obec Svätuše -","VSE Ekoenergia -","2 000,00 €",2014-11-14 Zmluvy,č. 2,Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 19. 08. 2013,-,"Obec Svätuše -","EUROFORMA -",-,2014-10-06 Zmluvy,3/2014,-,-,"Obec Svätuše -","EKO-EXIM s. r. o. -","6 102,17 €",2014-06-20 Zmluvy,-,Zisťovací protokol o prevedených stavebných prácach,-,"Obec Svätuše -","K.P.KOV s. r.o. -",-,2014-05-30 Zmluvy,č.1,Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 01/2014,-,"Obec Svätuše -","K.P.KOV s. r.o. -",-,2014-05-28 Zmluvy,080-6044183,Poistná zmluva,-,"Kooperatíva poisťovňa a. s. -","Obec Svätuše -","1 384,02 €",2014-04-30 Zmluvy,01/2014,Zmluva o dielo,-,"Obec Svätuše -","K.P.KOV s. r.o. -","29 579,95 €",2014-04-03 Zmluvy,Dodatoč č. 1,k úverovej zmluve č. 109938-2013,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -",-,2013-12-12 Zmluvy,č.1,Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 19. 08. 2013,-,"Obec Svätuše -","EUROFORMA -",-,2013-11-19 Zmluvy,č. 3,Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2011,-,"Obec Svätuše -","EUROSTAV Michalovce s. r. o. -",-,2013-10-18 Zmluvy,č1,Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 22. 12. 2010,-,"Obec Svätuše -","ABANKA, s. r. o. -",-,2013-09-02 Faktúry,2013151,-,-,"ABANKA, s. r. o. -","Obec Svätuše -","1 440,00 €",2013-09-02 Zmluvy,-,Mandátna zmluva,-,"Obec Svätuše -","EUROFORMA -","6 960,00 €",2013-08-19 Zmluvy,710/2013/SS,Zmluva,-,"KOSIT s. r. o. -","Obec Svätuše -",-,2013-08-08 Zmluvy,1/7/2013,Mandátna zmluva,-,"Obec Svätuše -","Ján Varga -","4 200,00 €",2013-07-29 Objednávky,-,Objednávka - externý manažment,-,"Obec Svätuše -","EUROFORMA -",-,2013-07-10 Zmluvy,-,Zmluva o poskytovaní technickej služby,-,"Obec Svätuše -","Géza Szimko -",-,2013-06-28 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Obec Svätuše -","DIVO s. r. o. -","25 777,77 €",2013-06-24 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Obec Svätuše -","Robert Gazdag -","1 193,00 €",2013-06-24 Zmluvy,109938-2013,Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -","24 111,81 €",2013-06-19 Zmluvy,109938-2013,Úverová zmluva,-,"Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. -","Obec Svätuše -","24 111,81 €",2013-06-19 Zmluvy,2,Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. /2011,-,"Obec Svätuše -","EUROSTAV Michalovce s. r. o. -",-,2013-06-17 Zmluvy,37/2013,Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR,-,"Ministerstvo vnútra SR -","Obec Svätuše -","4 000,00 €",2013-06-06 Zmluvy,UVSR 103/2013,Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu predsedu vlády,-,"Úrad vlády SR -","Obec Svätuše -","4 000,00 €",2013-06-06 Zmluvy,0387/4500/2013,Darovacia zmluva,-,"Východoslovnská energetika, a. s. -","Obec Svätuše -","2 000,00 €",2013-06-06 Zmluvy,088/2.1MP/2013,Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,-,"Ministerstvo životného prostredia -","Obec Svätuše -","458 124,38 €",2013-05-07 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Robert Gazdag -","Obec Svätuše -","4 000,00 €",2013-05-06 Objednávky,-,-,-,"Obec Svätuše -","FLASH Company -","2 232,00 €",2013-04-10 Zmluvy,-,Zmluva o nájme pozemku,-,"Obec Svätuše -","Poľovnícke združenie LINGO -","1,00 €",2013-02-26 Zmluvy,-,Kúpna zmluva,-,"Obec Svätuše -","Juraj Dovhun, Viola Dovhunova -","10 000,00 €",2012-11-21 Zmluvy,1,Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2011,-,"Obec Svätuše -","EUROSTAV Michalovce s. r. o. -",-,2012-10-04 Zmluvy,č.1,Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 3/2011,-,"Obec Svätuše -","EUROSTAV Michalovce s. r. o. -",-,2012-10-03 Zmluvy,440/2010,Nájomná zmluva,-,"Slovenský vodohospodársky podnik -","Obec Svätuše -","1,00 €",2012-03-28 Zmluvy,3/2011,Zmluva o dielo,-,"Obec Svätuše -","EUROSTAV Michalovce s. r. o. -","421 166,19 €",2012-02-02 Zmluvy,1/2012,Mandátna zmluva,-,"Obec Svätuše -","MIDEY s. r. o. -","3 000,00 €",2012-02-02 Zmluvy,2197/0300/2011,Darovacia zmluva,-,"Východoslov. energetika, a. s. Košice -","Obec Svätuše -",-,2012-01-13 Zmluvy,01/2012/NZ,Nájomná zmluva,-,"Košický samosprávny kraj -","Obec Svätuše -","1,00 €",2012-01-12 Zmluvy,č.1,Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2010/C,-,"Obec Svätuše -","Rahar s. r. o. -","17 040,00 €",2011-01-18 Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke III.Q 2019,-,-,-,-,- Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke IV. Q 2019,-,-,-,-,- Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke I. Q 2020,-,-,-,-,- Zmluvy,-,Súhrnná správa o zákazke III. Q 2019,-,-,-,-,- Zmluvy,Dohoda č. 20/45/012/29,-,-,-,-,-,- Faktúry,140105008,-,-,"Obec Svätuše -","K.P.KOV s. r.o. -","29 304,43 €",2014-06-02 Faktúry,14091001,-,-,"Obec Svätuše -","EUROSTAV Michalovce s. r. o. -","134 119,93 €",2014-09-10 Faktúry,21326,-,-,"RAHAR s. r. o. -","Obec Svätuše -",-,2013-08-27 Faktúry,012017,-,-,"Obec Svätuše -","FLASH Company -","1 050,00 €",2013-10-11 Faktúry,13101001,-,-,"Obec Svätuše -","EUROSTAV Michalovce s. r. o. -","252 553,42 €",2013-10-11 Faktúry,012018,-,-,"Obec Svätuše -","FLASH Company -","380,00 €",2013-10-11 Faktúry,19082013,-,-,"Geza Szimko -","Obec Svätuše -","4 063,00 €",2013-08-19 Faktúry,0351180024,-,Rekonštrukcia miestnych komunikácii,"Inžinierske stavby, a. s. Priemyselná 6, Košice","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","162 802,30 €",2018-08-20 Faktúry,0072020,faktúra,Oprava budovy šatne na ihrisku,"STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice","Obec svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","14 295,54 €",2020-03-11 Faktúry,19036,-,Výstavba detského ihriska pri zastávke,"Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","MCup Production s. r. o. Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur","9 545,00 €",2019-04-23 Faktúry,0582022,-,Oprava existujúceho chodníka,"STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","37 220,82 €",2022-06-06 Faktúry,0642022,-,Oprava existujúceho chodníka,"STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","37 220,82 €",2022-06-23 Faktúry,0372022,-,Zvyšovanie energetickej účinnosti KD v obci Svätuše,"STAVAB s. r. o. Magnezitárska 5","Obec Svätuše Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše","65 380,90 €",2022-04-12