Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov
s trvalým pobytom v okrese Trebišov – stav k 18.12.2020

Rozhodnutím Pandemickej komisie SR je počnúc dňom 25.09.2020okres Trebišov hodnotený ako okres so zvýšeným rizikom prenosu ochorení COVID-19 s postupným nárastom počtu osôb s pozitívnym výsledkom PCR resp. antigénového testu.
Pre celú Slovenskú republiku platia odo dňa 19.decembra 2020 nové prísnejšie protiepidemické opatrenia, ktoré so nariadené Vyhláškami ÚVZ SR č. 43, 44 a 45 uverejnené vo Vestníku Vlády SR čiastka 26 zo dňa 17.12.2020 (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk ).
RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie v okrese Trebišov nepretržite monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID_19 ku dňu 18.12.2020 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

· Celkový počet testovaných osôb: 11 821
· Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 2 145
· Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 172
Z toho :
· Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
· Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 2 308
· Počet pozitívne testovaných osôb inde:
· (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
· Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 28
- z toho 1 pacient potrebuje UPV

- Počet úmrtí: 35, z toho
7 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
28 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia
z pitevného materiálu

· Výskyt ochorenia v marginalizovaných komunitách: 6

· Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich soc. služby seniorom za posledných 14 dní:
klienti - 9 pozit.
zamestnanci – 5 pozit.
úmrtia – 0

Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov:
· 951 mužov1 194 žien (RT-PCR)
· 86 mužov a 86 žien (antigénové testy)

· Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 17% z celkového počtu (77 prípadov).

V 51.kalendárnom týždni (12.12.2020 – 18.12.2020) evidujeme 265 laboratórne potvrdených prípadov (RT-PCR) a 109 pozitívnych prípadov (AG testy).
V 50.kalendárnom týždni (05.12.2020 – 11.12.2020) evidujeme 203 laboratórne potvrdených prípadov.
V 49.kalendárnom týždni (28.11.2020 – 04.12.2020) evidujeme 156 laboratórne potvrdených prípadov.
V 48.kalendárnom týždni (21.11.2020 – 27.11.2020) evidujeme 148 laboratórne potvrdených prípadov.
V 47.kalendárnom týždni (14.11.2020 – 20.11.2020) evidujeme 172 laboratórne potvrdených prípadov.

Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, DSS.)
Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení, DSS).
V rámci 1.kola celoslovenského testovania obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb.
V okrese Trebišov sú zriadené 4 odberné miesta určené na BEZPLATNÉ testovanie antigénovými testami:
1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, čas: Po - Pia od 08.00 h. – 16.00 h.
2. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, čas: Ut, Štv, So od 09.00 h. – 12.00 h.
3. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, čas: Po-Pia od 10.00 h. – 18.00 h.
4. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok v priestoroch : Vojenský útvar Trebišov, vestibul klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1, čas: Po-Pia od 10.00 h. – 18.00 h.

Prijaté opatrenia v predškolských a školských zariadeniach v okrese Trebišov za obdobie od 14.12. 2020 do 18.12.2020 z dôvodu výskytu pandémie ochorenia COVID-19:

1. ZŠ s MŠ, Ružová 304, Borša
- uzavretá – 7.A trieda (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 17.12.2020
2. Základná škola, Komenského 707/7, Elokované pracovisko Nová 1690/1, 078 01 Sečovce
- uzavretá – 4.C trieda (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 18.12.2020 (19 zamestnanci + 16 žiaci)

3. CZŠ sv.Juraja, Gorkého 55, 075 01 Trebišov
- uzavreté – 1.A, 1.B, 2.A, 4.A triedy ( pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 18.12.2020 (41 žiakov
4. CVČ, T.G.Masaryka, 075 01 Trebišov
- uzavretá administratíva (pozitívny zamestanec)
- karanténa do 19.12.2020
5. MŠ, Jarná 20, 078 01 Sečovce
- uzavretý ekonomický úsek (pozitívny jeden zamestnanec)
- karanténa do 21.12.2020
6. Základná škola, Brezina 138
- uzavretá – 7.A trieda (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 21.12.2020
7. Základná škola, Hlavná 209, Zemplínska Teplica
- uzavretá - 4.A trieda (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 20.12.2020
8. Materská škola, Petofiho 276, Pribeník
- Uzavretá celá MŠ (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 20.12.2020
9. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove, Kpt. Nálepku 1057/18, 075 01 Trebišov
- uzavreté centrum (pozitívni zamestnanci)
- karanténa do 21.12.2020
10. ZŠ pri zdravotníckom zariadení (DPL Hraň), 076 03 Hraň 447
- uzavretá ZŠ (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 26.12.2020
11. Materská škola, Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír
- uzavretá MŠ (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 25.12.2020
12. ZŠ, Oriešková 9, 076 84 Leles
- uzavretá - 6.B, 7.A trieda (pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 25.12.2020
13. Pracovisko praktického vyučovania Školská reštaurácia „Mladosť“ Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
- uzavreté pracovisko praktického vyučovania( pozitívny zamestnanec)
- karanténa do 26.12.2020
14. Základná škola s VJM, Molnára 11, 076 52 Malý Horeš
- uzavreté – 3.a 4. ročník (pozitívny žiak)
- karanténa do 24.12.2020
15. Stredná odborná škola techniky a remesiel, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
- uzavretá – administratíva (pozitívna osoba zamestnanec)
- karanténa do 25.12.2020
16. Základná škola, Ivana Krasku 342/1, 075 01 Trebišov
- uzavretá – 1.trieda I.stupeň a 1 skupina II.stupeň (pozitívni zamestnanci)
- karanténa do 27.12.2020

 

/files//epidemiologicka_situacia-sr_2020-12-18.pdf 

 

 

 

 

 

Sem vložte text

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky