Predaj nehnuteľnosti - zámer 1

 

Obec Svätuše zastúpená starostom obce Mgr. Gustávom Liszkaim
v súlade s ustanovením §9a ods. 1 písm. c/, ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
vo Svätušiach zo dňa 23. 06. 2016

zverejňuje

zámer

na priamy predaj nehnuteľného majetku
v katastrálnom území obce Svätuše

pozemok parc. č. 1900/17, 1900/18 o výmere 2x800 m2 na vybudovanie rodinného domu na LV č. 483

Obec Svätuše ponúka uvedené nehnuteľnosti priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Cenovú ponuku záujemca na zverejnený priamy predaj, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky, je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše /alebo osobne/ v zalepenej obálke s označením „Priamy predaj nehnuteľnosti s cenovou ponukou NEOTVÁRAŤ v termíne do 12. 12. 2016.

Podmienky priameho predaja a podklady sú zverejnené na úradnej tabuli obce a môžu si záujemcovia vyzdvihnúť osobne v budove Obecného úradu vo Svätušiach.

Kontaktná osoba: Mgr. Gustáv Liszkai, starosta obce, tel.: 0918 678 023,
e-mail.:obecsvatuse@stonline.sk

Predaj nehnuteľnosti - zámer 2

 

 

Obec Svätuše zastúpená starostom obce Mgr. Gustávom Liszkaim
v súlade s ustanovením §9a ods. 1 písm. c/, ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
vo Svätušiach zo dňa 23. 06. 2016
zverejňuje
zámer
na priamy predaj nehnuteľného majetku
v katastrálnom území obce Svätuše

pozemok parc. č. 1900/19, 1900/20 o výmere 2x800 m2 na vybudovanie rodinného domu na LV č. 483
Obec Svätuše ponúka uvedené nehnuteľnosti priamym predajom najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Cenovú ponuku záujemca na zverejnený priamy predaj, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky, je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad, Kvetná 2/6, 076 83 Svätuše /alebo osobne/ v zalepenej obálke s označením „Priamy predaj nehnuteľnosti s cenovou ponukou NEOTVÁRAŤ v termíne do 12. 12. 2016.
Podmienky priameho predaja a podklady sú zverejnené na úradnej tabuli obce a môžu si záujemcovia vyzdvihnúť osobne v budove Obecného úradu vo Svätušiach.
Kontaktná osoba: Mgr. Gustáv Liszkai, starosta obce, tel.: 0918 678 023,
e-mail.:obecsvatuse@stonline.sk

 

 

 

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 491

E-mail: obecsvatuse@gmail.com
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky