Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a  cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a  najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v  obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

files/informacia.docx

files/informacia-volica.docx

files/tajekoztatas-avalasztok-szamara.docx

files/tajekoztatas-avalasztok-szamara.docx

files/oznamenie-urceni-volebneho-obvodu-poctu-poslancov.pdf

 

files/oznamenie-urceni-poctu-obyvatelov-2.pdf

files/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-do-oz-svatuse.pdf

 files/zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-starostu-obce-svatuse.pdf

 

Podrobné informácie nájdete na: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

Kontakt na zapisovateľa:
Kristína Szűcs, +421 56 62 84 491, 0944 191 541, obecsvatuse@stonline.sk

Úradné hodiny: Pondelok - Piatok: od 07:30-12:00 do 13: 15:30

 

UPOZORNENIE

Kandidátne listiny na voľbu poslanca obecného zastupiteľstva a starostu obce sa odovzdávajú do

11. 09. 2018 do 24:00 hod.

 Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018 do 24 hod), osobne zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie.

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018 do 24 hod.), osobne zapisovateľovi miestnej  volebnej komisie

 

 


- elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je nasledovná: obecsvatuse@stonline.sk

 

Kalendár udalostí

Mesiac:

Rok:

Po Ut St Št Pi So Ne
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kontakt

Obecný úrad
Kvetná 2/6
076 83  Svätuše

Telefón: +421 56 62 84 490,491

E-mail: obecsvatuse@stonline.sk
Fax: +421 56 62 84 492

 

Your text

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky